agrozoo.net v.1.0.0 β
Domov  Forum  Galerija  Prodam/kupim  Članki  Novice  Orodja  Igre  Stat.  FAQ  O nas  Site map 
Status:Obiskovalec   Registracija   Prijava

agrozoo.net - Prevedena latinska/znanstvena imena s povezavami do relevantnih fotografij

Place for credits. None yet, but you can get one (link of your desire included) for translating things to some other language.
If so, contact admin by clicking link at upper right corner.
  This is explanation of latin abbreviations that has actual meaning. They usualy extent with -us(male),-um(neutral),-a(female),-is,-e, etc. There can allso be combinations of those abbreviations in single name, forinstance: Hierophis viridiflavus where 'viridiflavus' combines meaning of green and pale yellow color. Clicking on links will show you actual examples of specieses having meaningful latin names.
Note allso that clicking forinstance on 'nigr' alias 'black' will allso show you 'Avena fatua'. Nowhere 'nigr' here , right ? But this is OK, since synonim for that is 'Avena nigra'. How to check that ? When you get to thumbnails, click on thumbnail title.
  Tole je spisek razlag latinskih terminov rastlin, živali, ...., ki dejansko opisujejo njihove lastnosti. Navadno se koreni besed podaljšujejo z: -us(moški sp.),-um(nevtralno),-a(ženski sp.),-is,-e, itd. Več teh terminov se lahko kombinira v eno besedo, npr: Hierophis viridiflavus kjer 'viridiflavus' kombinira pomena besed zelena in bledo rumena. Klik na povezave, pokaže fotografije vrst, ki imajo takšna latinska imena, ki opisujejo njihove lastnosti.
V vednost: klik na 'nigr' alias 'črna' prikaže tudi 'Avena fatua', ki pa ne vsebuje korena 'nigr'. Vseeno pa je to OK, ker ima 'Avena fatua' sinonim 'Avena nigra'.To preverite tako, da potem, ko ste pri malih slikah, kliknete na naslov slike.
FacebookFacebook TwitterTwitter emailemail deliciousDelicious LinkedInLinkedIn StumbleUponStumbleUpon DiggDigg RedditReddit Yahoo! BuzzBuzz TechnoratiTechnorati SphinnSphinn Google BookmarksGoogle Bookmarks
Poglejte tudi: Predefinirani izbori iz galerije Galerija Išči
Privzeto Okrajšave Barva Štetje Cvet Plod Habitat Habitus rasti List Lokacija(telo) Lokacija(geo) Ostalo Korenina Vonj
  term en sl
0 aff. affinis - related, similar soroden.podoben
1 agg.  aggregatio - group of narrow relative specieses  označba za skupino ozko sorodnih vrst 
2 al. alii, aliorum - multiple authors shortened skrajšana oznaka za več avtorjev
3 auct.  Auctorum  Auctorum 
4 cf.  from latin: Confer or conferatur. Forinstance: Anthomyia cf. pluvialis means that determinator is sure of Anthomyia, abot pluvialis not 100% sure.   Latinsko: Confer ali conferatur. Npr: Anthomyia cf. pluvialis pomeni da je determiantor prepričan, da je determinirani osebek Anthomyia, za pluvialis pa ni 100% gotov. 
5 convar.  convariety = group of cultivars  convarieta = skupina kultivarjev 
6 cv. cultivar kultivar
7 et 'and' , like Veratrum album et nigrum 'in' , kot npr. Veratrum album et nigrum
8 f.  forma  oblika 
9 f.sp. special form (forma specialis) posebna oblika(forma specialis)
10 m.  (morpha)shape  (morpha)oblika 
11 nom. prov. nomem provisorium - temporary name nomem provisorium - začasno ime
12 nothovar. nothovariety - a variant of an interspecific hybrid involving only one variety of each parent nothovariety - a variant of an interspecific hybrid involving only one variety of each parent
13 nssp. nssp = nothosubspecies - a hybrid between taxa at the subspecies level nssp = nothosubspecies - a hybrid between taxa at the subspecies level
14 orth.var. Orthographical variant -spelling mistake, typing mistake or writing mistake within a scientific publication narobe črkovano, tipkano znotraj neke publikacije
15 pv.  pathovar = pathogenic variation  pathovar = patogeni različek 
16 s.l. sensu lato = in broader sense sensu lato = v širšem smislu
17 s.s. sensu stricto = in strict sence sensu stricto = natančno
18 s.str. from latin 'sensu stricto' - with strict meaning iz latinščine 'sensu stricto' - v striktnem pomenu
19 sensu amplo in relaxed sence ohlapno
20 sp. species vrsta
21 ssp. specieses vrste
22 subsp.  subspecies  podvrsta 
23 subspp. subspecieses podvrste
24 subvar.  sub varietas  pod različek 
25 var.  varietas  različek 
26 x  cross breed mark = hybrid  oznaka za križanje = hibrid 
Dodaj komentar:
captcha l =