Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

Sladkovodne živali - Slovenija

Ephemera danica, Zmajevka
Ephemera danica, Zmajevka
Ephemera danica, Zmajevka
Ephemera danica, Zmajevka
Erpobdella octoculata, Pikasta pijavka
Erpobdella octoculata, Pikasta pijavka
Eiseniella tetraedra, Robati deževnik
Eiseniella tetraedra, Robati deževnik
Philopotamus montanus
Philopotamus montanus
Beraea pullata
Beraea pullata
Orthetrum coerulescens, Mali modrač
Orthetrum coerulescens, Mali modrač
Gomphus vulgatissimus, Popotni porečnik
Gomphus vulgatissimus, Popotni porečnik
Galba (galba) truncatula, Mali mlakar
Galba (galba) truncatula, Mali mlakar
Notonecta (notonecta) glauca, Navadna hrbtoplovka
Notonecta (notonecta) glauca, Navadna hrbtoplovka
Platycnemis pennipes, Sinji presličar
Platycnemis pennipes, Sinji presličar
Atherix ibis, Ibisova slokarica
Atherix ibis, Ibisova slokarica
Somatochlora metallica, Kovinski lesketnik
Somatochlora metallica, Kovinski lesketnik
Aeshna caerulea, Šotna deva
Aeshna caerulea, Šotna deva
Pacifastacus leniusculus, Signalni rak
Pacifastacus leniusculus, Signalni rak
Sympetrum meridionale, Sredozemski kamenjak
Sympetrum meridionale, Sredozemski kamenjak
Coenagrion scitulum, Povodni škratec
Coenagrion scitulum, Povodni škratec
Sericostoma personatum, Mladoletnica
Sericostoma personatum, Mladoletnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Astacus astacus, Potočni rak
Astacus astacus, Potočni rak
Dytiscus marginalis, Obrobljeni kozak
Dytiscus marginalis, Obrobljeni kozak
Unio pictorum, Slikarski škržek
Unio pictorum, Slikarski škržek
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Ephemera danica, Zmajevka
Ephemera danica, Zmajevka
Haemopis sanguisuga, Konjska pijavka
Haemopis sanguisuga, Konjska pijavka
Calopteryx virgo, Jekleno modri kačji pastir
Calopteryx virgo, Jekleno modri kačji pastir
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Orthetrum albistylum, Temni modrač
Orthetrum albistylum, Temni modrač
Anax imperator, Veliki spremljevalec
Anax imperator, Veliki spremljevalec
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Gammarus fossarum, Potočna postranica
Gammarus fossarum, Potočna postranica
Nepa cinerea, Vodni ščipalec
Nepa cinerea, Vodni ščipalec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Ballerus sapa, Črnooka
Ballerus sapa, Črnooka
Ballerus ballerus, Kosalj
Ballerus ballerus, Kosalj
Baetis gemellus, Prvenka
Baetis gemellus, Prvenka
Noterus clavicornis, Kopajoči kozak
Noterus clavicornis, Kopajoči kozak
Anodonta cygnea, Brezzobka
Anodonta cygnea, Brezzobka
Salvelinus alpinus, Jezerska zlatovčica
Salvelinus alpinus, Jezerska zlatovčica
Salmo caspius, Postrv
Salmo caspius, Postrv
Alburnus alburnus, Zelenika
Alburnus alburnus, Zelenika
Alburnoides bipunctatus, Pisanka
Alburnoides bipunctatus, Pisanka
Abramis brama, Ploščič
Abramis brama, Ploščič
Scardinius erythrophthalmus, Rdečeperka
Scardinius erythrophthalmus, Rdečeperka
Salmo marmoratus, Soška postrv
Salmo marmoratus, Soška postrv
Oncorhynchus mykiss, Šarenka
Oncorhynchus mykiss, Šarenka
Oncorhynchus mykiss, Šarenka
Oncorhynchus mykiss, Šarenka
Perca fluviatilis, Navadni ostriž
Perca fluviatilis, Navadni ostriž
Lota lota, Menek
Lota lota, Menek
Leucalburnus kosswigi, Štrkavec
Leucalburnus kosswigi, Štrkavec
Hucho hucho, Sulec
Hucho hucho, Sulec
Cottus gobio, Kapelj
Cottus gobio, Kapelj
Carassius carassius, Babuška
Carassius carassius, Babuška
Stagnicola palustris, Močvirski mlakar
Stagnicola palustris, Močvirski mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Lymnaea stagnalis, Veliki mlakar
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Orthetrum cancellatum, Prodni modrač
Orthetrum cancellatum, Prodni modrač
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Lythrum salicaria, Navadna krvenka
Calopteryx splendens, Pisani kačji pastir
Calopteryx splendens, Pisani kačji pastir
Sialis lutaria, Jezerska blatnica
Sialis lutaria, Jezerska blatnica
Notidobia ciliaris, Mladoletnica
Notidobia ciliaris, Mladoletnica
Platycnemis pennipes, Sinji presličar
Platycnemis pennipes, Sinji presličar
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Haemopis sanguisuga, Konjska pijavka
Haemopis sanguisuga, Konjska pijavka
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Cloeon dipterum, Mlakužnica
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Pyrrhosoma nymphula, Rani plamenec
Libellula depressa, Modri ploščec
Libellula depressa, Modri ploščec
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Aeshna cyanea, Zelenomodra deva
Coenagrion puella, Travniški škratec
Coenagrion puella, Travniški škratec
Calopteryx virgo, Jekleno modri kačji pastir
Calopteryx virgo, Jekleno modri kačji pastir
Ischnura elegans, Modri kresničar
Ischnura elegans, Modri kresničar
Chironomus plumosus
Chironomus plumosus
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 46,Page generated in 194 miliseconds