Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

Gozd - zeliščna plast (Slovenija)

Melica picta, Pisana kreslika
Melica picta, Pisana kreslika
Genista germanica, Nemška košeničica
Genista germanica, Nemška košeničica
Cruciata glabra, Gola dremota
Cruciata glabra, Gola dremota
Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Epilobium montanum, Alpski vrbovec
Epilobium montanum, Alpski vrbovec
Galium aparine, Plezajoča lakota
Galium aparine, Plezajoča lakota
Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Peucedanum oreoselinum, Gorski silj
Peucedanum oreoselinum, Gorski silj
Geum rivale, Potočna sretena
Geum rivale, Potočna sretena
Peucedanum palustre, Močvirski silj
Peucedanum palustre, Močvirski silj
Actaea spicata, Navadna črnoga
Actaea spicata, Navadna črnoga
Aegopodium podagraria, Navadna regačica
Aegopodium podagraria, Navadna regačica
Stellaria holostea, Velecvetna zvezdica
Stellaria holostea, Velecvetna zvezdica
Hieracium murorum, Gozdna škržolica
Hieracium murorum, Gozdna škržolica
Echinocystis lobata, Oljna bučka
Echinocystis lobata, Oljna bučka
Oxalis acetosella, Navadna zajčja deteljica
Oxalis acetosella, Navadna zajčja deteljica
Cirsium oleraceum, Mehki osat
Cirsium oleraceum, Mehki osat
Galeopsis pubescens, Puhasti zebrat
Galeopsis pubescens, Puhasti zebrat
Geranium sanguineum, Krvavordeča krvomočnica
Geranium sanguineum, Krvavordeča krvomočnica
Geranium robertianum, Smrdljička
Geranium robertianum, Smrdljička
Stellaria nemorum, Gozdna zvezdica
Stellaria nemorum, Gozdna zvezdica
Stachys alpina, Alpski čišljak
Stachys alpina, Alpski čišljak
Ranunculus ficaria, Spomladanska lopatica
Ranunculus ficaria, Spomladanska lopatica
Cyanus montanus, Gorski glavinec
Cyanus montanus, Gorski glavinec
Caltha palustris, Navadna kalužnica
Caltha palustris, Navadna kalužnica
Corydalis solida, Čvrsti petelinček
Corydalis solida, Čvrsti petelinček
Omphalodes scorpioides, Drobnocvetna torilnica
Omphalodes scorpioides, Drobnocvetna torilnica
Polypodium vulgare, Navadna sladka koreninica
Polypodium vulgare, Navadna sladka koreninica
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Allium ursinum, Čemaž
Allium ursinum, Čemaž
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Hedera helix, Navadni bršljan
Hedera helix, Navadni bršljan
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Chrysosplenium oppositifolium, Nasprotnolistni vraničnik
Chrysosplenium oppositifolium, Nasprotnolistni vraničnik
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Spiraea japonica, Japonska medvejka
Spiraea japonica, Japonska medvejka
Cirsium waldsteinii, Waldsteinov osat
Cirsium waldsteinii, Waldsteinov osat
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Campanula persicifolia, Breskovolistna zvončica
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Carex muricata, Nasršeni šaš
Carex muricata, Nasršeni šaš
Aesculus hippocastaneum, Navadni divji kostanj
Aesculus hippocastaneum, Navadni divji kostanj
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Sambucus racemosa, Divji bezeg
Sambucus racemosa, Divji bezeg
Asplenium scolopendrium, Jelenov jezik
Asplenium scolopendrium, Jelenov jezik
Euphorbia carniolica, Kranjski mleček
Euphorbia carniolica, Kranjski mleček
Luzula sylvatica, Gozdna bekica
Luzula sylvatica, Gozdna bekica
Sesleria albicans subsp. albicans, Pisana vilovina
Sesleria albicans subsp. albicans, Pisana vilovina
Asplenium adiantum-nigrum, Črni sršaj
Asplenium adiantum-nigrum, Črni sršaj
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Physalis alkekengi, Navadno volčje jabolko
Physalis alkekengi, Navadno volčje jabolko
Physalis alkekengi, Navadno volčje jabolko
Physalis alkekengi, Navadno volčje jabolko
Polygonatum latifolium, Širokolistni salomonov pečat
Polygonatum latifolium, Širokolistni salomonov pečat
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Solidago virgaurea, Navadna zlata rozga
Solidago virgaurea, Navadna zlata rozga
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Lactuca muralis, Navadni zajčji lapuh
Lactuca muralis, Navadni zajčji lapuh
Hieracium sylvaticum, Gozdna škržolica
Hieracium sylvaticum, Gozdna škržolica
Calamagrostis villosa, Dlakava šašulica
Calamagrostis villosa, Dlakava šašulica
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Asperula aristata, Dolgocvetna perla
Asperula aristata, Dolgocvetna perla
Festuca gigantea, Orjaška bilnica
Festuca gigantea, Orjaška bilnica
Angelica major, Navadni gozdni koren
Angelica major, Navadni gozdni koren
Linnaea borealis, Severna linejevka
Linnaea borealis, Severna linejevka
Epipogium aphyllum, Brezlistni nadbradec
Epipogium aphyllum, Brezlistni nadbradec
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Sanicula europaea, Navadni ženikelj
Sanicula europaea, Navadni ženikelj
Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum, Mnogocvetna španska detelja
Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum, Mnogocvetna španska detelja
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Chaerophyllum hirsutum, Dlakavo trebelje
Chaerophyllum hirsutum, Dlakavo trebelje
Spiraea salicifolia, Vrbovolistna medvejka
Spiraea salicifolia, Vrbovolistna medvejka
Polygonatum verticillatum, Vretenčasti salomonov pečat
Polygonatum verticillatum, Vretenčasti salomonov pečat
Astragalus glycyphyllos, Sladki grahovec
Astragalus glycyphyllos, Sladki grahovec
Thelypteris limbosperma, Navadna krpača
Thelypteris limbosperma, Navadna krpača
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Daphne laureola, Lovorolistni volčin
Daphne laureola, Lovorolistni volčin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Silene italica, Laška lepnica
Silene italica, Laška lepnica
Vicia sylvatica, Gozdna grašica
Vicia sylvatica, Gozdna grašica
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Trifolium rubens, Škrlatnordeča detelja
Trifolium rubens, Škrlatnordeča detelja
Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum, Malocvetna španska detelja
Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum, Malocvetna španska detelja
Lathyrus venetus, Pisani grahor
Lathyrus venetus, Pisani grahor
Teucrium montanum, Gorski vrednik
Teucrium montanum, Gorski vrednik
Parietaria officinalis, Navadna krišina
Parietaria officinalis, Navadna krišina
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Viburnum lantana, Dobrovita
Viburnum lantana, Dobrovita
Centaurea phrygia, Lasasti glavinec
Centaurea phrygia, Lasasti glavinec
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Lonicera alpigena, Planinsko kosteničevje
Lonicera alpigena, Planinsko kosteničevje
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Cornus sanguinea, Rdeči dren
Cornus sanguinea, Rdeči dren
Ilex aquifolium, Navadna bodika
Ilex aquifolium, Navadna bodika
Ruscus hypoglossum, Širokolistna lobodika
Ruscus hypoglossum, Širokolistna lobodika
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Potentilla carniolica, Kranjski petoprstnik
Potentilla carniolica, Kranjski petoprstnik
Asperula taurina, Turinska perla
Asperula taurina, Turinska perla
Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis, Razkrečena kozja češnja
Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis, Razkrečena kozja češnja
Omphalodes verna, Spomladanska torilnica
Omphalodes verna, Spomladanska torilnica
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Lysimachia nummularia, Okroglolistna pijavčnica
Lysimachia nummularia, Okroglolistna pijavčnica
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Spiraea japonica, Japonska medvejka
Spiraea japonica, Japonska medvejka
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Ruscus aculeatus, Bodeča lobodika
Ruscus aculeatus, Bodeča lobodika
Taxus baccata, Tisa
Taxus baccata, Tisa
Dioscorea communis, Navadni bljušč
Dioscorea communis, Navadni bljušč
Dioscorea communis, Navadni bljušč
Dioscorea communis, Navadni bljušč
Galanthus nivalis, Zvonček
Galanthus nivalis, Zvonček
Convallaria majalis, Šmarnica
Convallaria majalis, Šmarnica
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calamagrostis arundinacea, Gozdna šašulka
Calamagrostis arundinacea, Gozdna šašulka
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Epipactis atrorubens, Temnordeča močvirnica
Epipactis atrorubens, Temnordeča močvirnica
Melittis melissophyllum, Navadna medenika
Melittis melissophyllum, Navadna medenika
Ranunculus carinthiacus, Koroška zlatica
Ranunculus carinthiacus, Koroška zlatica
Polygala chamaebuxus, Žanjevec
Polygala chamaebuxus, Žanjevec
Carex ferruginea, Rjastorjavi šaš
Carex ferruginea, Rjastorjavi šaš
Cruciata glabra, Gola dremota
Cruciata glabra, Gola dremota
Silene nutans, Kimasta lepnica
Silene nutans, Kimasta lepnica
Eranthis hyemalis, Navadna jarica
Eranthis hyemalis, Navadna jarica
Rosa pendulina, Kimastoplodni šipek
Rosa pendulina, Kimastoplodni šipek
Staphylea pinnata, Kloček
Staphylea pinnata, Kloček
Rhododendron luteum, Rumeni sleč
Rhododendron luteum, Rumeni sleč
Sesleria albicans subsp. albicans, Pisana vilovina
Sesleria albicans subsp. albicans, Pisana vilovina
Epimedium alpinum, Alpski vimček
Epimedium alpinum, Alpski vimček
Viburnum lantana, Dobrovita
Viburnum lantana, Dobrovita
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Lactuca alpina, Navadna gorska ločika
Lactuca alpina, Navadna gorska ločika
Soldanella alpina, Navadni alpski zvonček
Soldanella alpina, Navadni alpski zvonček
Buphthalmum salicifolium, Vrbovolistni primožek
Buphthalmum salicifolium, Vrbovolistni primožek
Stachys germanica, Nemški čišljak
Stachys germanica, Nemški čišljak
Vincetoxicum hirundinaria, Navadni kokoševec
Vincetoxicum hirundinaria, Navadni kokoševec
Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum, Mnogocvetna španska detelja
Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum, Mnogocvetna španska detelja
Viola biflora, Dvocvetna vijolica
Viola biflora, Dvocvetna vijolica
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Ajuga reptans, Plazeči skrečnik
Ajuga reptans, Plazeči skrečnik
Cephalanthera rubra, Rdeča naglavka
Cephalanthera rubra, Rdeča naglavka
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Valeriana officinalis, Zdravilna špajka
Valeriana officinalis, Zdravilna špajka
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Galium aparine, Plezajoča lakota
Galium aparine, Plezajoča lakota
Lathyrus laevigatus, Goli grahor
Lathyrus laevigatus, Goli grahor
Corydalis cava, Votli petelinček
Corydalis cava, Votli petelinček
Arabis turrita, Slokastoplodni repnjak
Arabis turrita, Slokastoplodni repnjak
Mercurialis longifolia, Trpežni golšec
Mercurialis longifolia, Trpežni golšec
Carex agastachys, Previsni šaš
Carex agastachys, Previsni šaš
Carex inclusa, Beli šaš
Carex inclusa, Beli šaš
Alsine silvatica, Gozdna smiljka
Alsine silvatica, Gozdna smiljka
Veronica montana, Gorski jetičnik
Veronica montana, Gorski jetičnik
Staphylea pinnata, Kloček
Staphylea pinnata, Kloček
Torminalis glaberrima, Brek
Torminalis glaberrima, Brek
Spiraea salicifolia, Vrbovolistna medvejka
Spiraea salicifolia, Vrbovolistna medvejka
Carex digitata, Prstasti šaš
Carex digitata, Prstasti šaš
Leontodon incanus, Sivi jajčar
Leontodon incanus, Sivi jajčar
Leucojum aestivum, Poletni veliki zvonček
Leucojum aestivum, Poletni veliki zvonček
Botrychium matricariifolium, Kamiličnolistna mladomesečina
Botrychium matricariifolium, Kamiličnolistna mladomesečina
Oplismenus undulatifolius, Nagubanolistna ščetinka
Oplismenus undulatifolius, Nagubanolistna ščetinka
Orchis mascula, Stasita kukavica
Orchis mascula, Stasita kukavica
Genista januensis, Troroba košeničica
Genista januensis, Troroba košeničica
Lamium galeobdolon subsp. flavidum, Navadna rumenka
Lamium galeobdolon subsp. flavidum, Navadna rumenka
Gagea villosa, Dlakava pasja čebula
Gagea villosa, Dlakava pasja čebula
Echinocystis lobata, Oljna bučka
Echinocystis lobata, Oljna bučka
Dryopteris affinis, Neprava glistovnica
Dryopteris affinis, Neprava glistovnica
Cardamine kitaibelii, Mnogolistna konopnica
Cardamine kitaibelii, Mnogolistna konopnica
Aira elegans, Mični sitevik
Aira elegans, Mični sitevik
Diphasiastrum complanatum, Sploščeni dvorednik
Diphasiastrum complanatum, Sploščeni dvorednik
Goodyera nantoensis, Plazeča mrežolistnica
Goodyera nantoensis, Plazeča mrežolistnica
Athyrium alpestre, Planinska podborka
Athyrium alpestre, Planinska podborka
Melica uniflora, Enocvetna kraslika
Melica uniflora, Enocvetna kraslika
Vicia tenuifolia, Drobnolistna grašica
Vicia tenuifolia, Drobnolistna grašica
Brachypodium pinnatum, Skalna glota
Brachypodium pinnatum, Skalna glota
Isopyrum thalictroides, Navadna polžarka
Isopyrum thalictroides, Navadna polžarka
Hypericum hirsutum, Dlakava krčnica
Hypericum hirsutum, Dlakava krčnica
Hieracium racemosum, Grozdasta škržolica
Hieracium racemosum, Grozdasta škržolica
Hieracium lachenalii, Gladkostebelna škržolica
Hieracium lachenalii, Gladkostebelna škržolica
Asplenium adiantum-nigrum, Črni sršaj
Asplenium adiantum-nigrum, Črni sršaj
Asparagus acutifolius, Ostrolistni beluš
Asparagus acutifolius, Ostrolistni beluš
Asparagus acutifolius, Ostrolistni beluš
Asparagus acutifolius, Ostrolistni beluš
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Digitalis laevigata, Gladki naprstec
Hieracium sabaudum, Savojska škržolica
Hieracium sabaudum, Savojska škržolica
Fallopia convolvulus, Navadni slakovec
Fallopia convolvulus, Navadni slakovec
Sedum maximum, Hermelika
Sedum maximum, Hermelika
Asplenium ruta-muraria, Pozidna rutica
Asplenium ruta-muraria, Pozidna rutica
Galeopsis pubescens, Puhasti zebrat
Galeopsis pubescens, Puhasti zebrat
Orthilia secunda, Enostranska hruškolistka
Orthilia secunda, Enostranska hruškolistka
Melampyrum nemorosum, Podlesni črnilec
Melampyrum nemorosum, Podlesni črnilec
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Homogyne sylvestris, Gozdni planinšček
Homogyne sylvestris, Gozdni planinšček
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 242,Page generated in 430 miliseconds