Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

Italija

Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Helictochloa pratensis, Travniška ovsika
Helictochloa pratensis, Travniška ovsika
Avenula pubescens, Puhasta ovsika
Avenula pubescens, Puhasta ovsika
Danthonia decumbens, Trizoba oklasnica
Danthonia decumbens, Trizoba oklasnica
Danthonia decumbens, Trizoba oklasnica
Danthonia decumbens, Trizoba oklasnica
Molinia caerulea, Modra stožka
Molinia caerulea, Modra stožka
Digitaria sanguinalis, Krvavordeča srakonja
Digitaria sanguinalis, Krvavordeča srakonja
Echinochloa crus-galli, Navadna kostreba
Echinochloa crus-galli, Navadna kostreba
Echinochloa crus-galli, Navadna kostreba
Echinochloa crus-galli, Navadna kostreba
Festuca halleri, Rdeča bilnica
Festuca halleri, Rdeča bilnica
Festuca ovina, Ovčja bilnica
Festuca ovina, Ovčja bilnica
Nardus stricta, Volk
Nardus stricta, Volk
Nardus stricta, Volk
Nardus stricta, Volk
Lolium temulentum, Omotna ljuljka
Lolium temulentum, Omotna ljuljka
Lactuca virosa, Strupena ločika
Lactuca virosa, Strupena ločika
Lactuca virosa, Strupena ločika
Lactuca virosa, Strupena ločika
Cicuta virosa, Velika trobelika
Cicuta virosa, Velika trobelika
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Conium divaricatum, Pikasti mišjak
Sinapis alba, Bela gorjušica
Sinapis alba, Bela gorjušica
Telekia speciosa, Navadna ognjica
Telekia speciosa, Navadna ognjica
Inula helenium, Veliki oman
Inula helenium, Veliki oman
Hyssopus officinalis, Navadni ožepek
Hyssopus officinalis, Navadni ožepek
Salix alba, Bela vrba
Salix alba, Bela vrba
Centaurea benedicta, Benediktinka
Centaurea benedicta, Benediktinka
Glycyrrhiza glabra, Golostebelni sladki koren
Glycyrrhiza glabra, Golostebelni sladki koren
Heracleum sphondylium subsp. orsinii, Navadni dežen
Heracleum sphondylium subsp. orsinii, Navadni dežen
Heracleum sphondylium subsp. orsinii, Navadni dežen
Heracleum sphondylium subsp. orsinii, Navadni dežen
Coronilla scorpioides, Enoletna šmarna detelja
Coronilla scorpioides, Enoletna šmarna detelja
Vicia peregrina, Tujska grašica
Vicia peregrina, Tujska grašica
Lepidium coronopus, Dvomljiva lindernija
Lepidium coronopus, Dvomljiva lindernija
Lepidium campestre, Poljska draguša
Lepidium campestre, Poljska draguša
Lepidium campestre, Poljska draguša
Lepidium campestre, Poljska draguša
Atriplex hortensis, Vrtna loboda
Atriplex hortensis, Vrtna loboda
Calendula aurantiaca, Vrtni ognjič
Calendula aurantiaca, Vrtni ognjič
Chenopodium acuminatum, Rdeča metlika
Chenopodium acuminatum, Rdeča metlika
Sambucus nigra, Črni bezeg
Sambucus nigra, Črni bezeg
Hyoscyamus niger, Črni zobnik
Hyoscyamus niger, Črni zobnik
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Alyssum alyssoides, Navadni grobeljnik
Alyssum alyssoides, Navadni grobeljnik
Lemna minor, Mala vodna leča
Lemna minor, Mala vodna leča
Hippuris vulgaris, Navadna smrečica
Hippuris vulgaris, Navadna smrečica
Bupleurum marginatum var. minutum, Okroglolistna prerast
Bupleurum marginatum var. minutum, Okroglolistna prerast
Aegopodium podagraria, Navadna regačica
Aegopodium podagraria, Navadna regačica
Bromus sterilis, Jalova stoklasa
Bromus sterilis, Jalova stoklasa
Bromus hordeaceus, Ječmenasta stoklasa
Bromus hordeaceus, Ječmenasta stoklasa
Cynosurus cristatus, Pasji rep
Cynosurus cristatus, Pasji rep
Digitaria ischaemum, Gola jesenka
Digitaria ischaemum, Gola jesenka
Juncus bufonius, Žabje ločje
Juncus bufonius, Žabje ločje
Himantoglossum hircinum, Smrdljiva kukavica
Himantoglossum hircinum, Smrdljiva kukavica
Allium vineale, Vinograjski luk
Allium vineale, Vinograjski luk
Gagea pomeranica, Travniška pasja čebulica
Gagea pomeranica, Travniška pasja čebulica
Cuscuta epilinum, Prava predenica
Cuscuta epilinum, Prava predenica
Cuscuta epithymum subsp. epithymum, Bela predenica
Cuscuta epithymum subsp. epithymum, Bela predenica
Phelypaea ramosa, Razrasli pojalnik
Phelypaea ramosa, Razrasli pojalnik
Orobanche minor, Bršljanov pojalnik
Orobanche minor, Bršljanov pojalnik
Urtica dioica, Velika kopriva
Urtica dioica, Velika kopriva
Thymelaea passerina, Navadni ptičji kljunček
Thymelaea passerina, Navadni ptičji kljunček
Blitum virgatum, Plehkotna metlika
Blitum virgatum, Plehkotna metlika
Dysphania botrys, Lepljiva metlika
Dysphania botrys, Lepljiva metlika
Oxybasis glauca, Sinjezelena metlika
Oxybasis glauca, Sinjezelena metlika
Chenopodium hybridum, Izrodna metlika
Chenopodium hybridum, Izrodna metlika
Scleranthus annuus, Enoletni mešič
Scleranthus annuus, Enoletni mešič
Herniaria glabra, Dlakavi kílovnik
Herniaria glabra, Dlakavi kílovnik
Legousia speculum-veneris, Navadno njivno zrcalce
Legousia speculum-veneris, Navadno njivno zrcalce
Campanula rapunculoides, Repuščevolistna zvončica
Campanula rapunculoides, Repuščevolistna zvončica
Valerianella dentata, Zobati motovilec
Valerianella dentata, Zobati motovilec
Valerianella rimosa, Brazdasti motovilec
Valerianella rimosa, Brazdasti motovilec
Valerianella locusta, Navadni motovilec
Valerianella locusta, Navadni motovilec
Cynoglossum officinale, Zdravilni pesji jezik
Cynoglossum officinale, Zdravilni pesji jezik
Myosotis discolor, Pisana spominčica
Myosotis discolor, Pisana spominčica
Anchusa arvensis subsp. arvensis, Njivska zavratnica
Anchusa arvensis subsp. arvensis, Njivska zavratnica
Lythrum portula, Navadni skutnik
Lythrum portula, Navadni skutnik
Fumaria vaillantii, Vaillantova rosnica
Fumaria vaillantii, Vaillantova rosnica
Bupleurum intermedium, Suličastolistna prerast
Bupleurum intermedium, Suličastolistna prerast
Bupleurum marginatum var. minutum, Okroglolistna prerast
Bupleurum marginatum var. minutum, Okroglolistna prerast
Falcaria vulgaris, Navadna srpnica
Falcaria vulgaris, Navadna srpnica
Caucalis platycarpos, Širokoplodna kopčica
Caucalis platycarpos, Širokoplodna kopčica
Lathyrus sylvestris, Gozdni grahor
Lathyrus sylvestris, Gozdni grahor
Vicia pannonica, Panonska grašica
Vicia pannonica, Panonska grašica
Vaccaria grandiflora, Drobnocvetna kravsa
Vaccaria grandiflora, Drobnocvetna kravsa
Aphanes arvensis, Plahtica
Aphanes arvensis, Plahtica
Hypericum humifusum, Polegla krčnica
Hypericum humifusum, Polegla krčnica
Nigella arvensis, Divja črnika
Nigella arvensis, Divja črnika
Reseda lutea, Rumeni katanec
Reseda lutea, Rumeni katanec
Hibiscus trionum, Navadni oslez
Hibiscus trionum, Navadni oslez
Armoracia rusticana, Navadni hren
Armoracia rusticana, Navadni hren
Neslia paniculata, Latasti luščenec
Neslia paniculata, Latasti luščenec
Bunias erucago, Rukvičasti pikasti lušček
Bunias erucago, Rukvičasti pikasti lušček
Camelina sativa, Navadni riček
Camelina sativa, Navadni riček
Nasturtium officinale, Navadna vodna kreša
Nasturtium officinale, Navadna vodna kreša
Arabidopsis thaliana, Navadni repnjakovec
Arabidopsis thaliana, Navadni repnjakovec
Conringia orientalis, Vzhodni sinjec
Conringia orientalis, Vzhodni sinjec
Lycopodium clavatum, Kijasti lisičjak
Lycopodium clavatum, Kijasti lisičjak
Galium tricornutum, Trirogljata lakota
Galium tricornutum, Trirogljata lakota
Crepis muralis, Strešni dimek
Crepis muralis, Strešni dimek
Chondrilla canescens, Šibasta hrustavka
Chondrilla canescens, Šibasta hrustavka
Podospermum laciniatum, Deljenolistni gadnjak
Podospermum laciniatum, Deljenolistni gadnjak
Arnoseris minima, Mali jarinec
Arnoseris minima, Mali jarinec
Centaurea solstitialis, Bledorumeni glavinec
Centaurea solstitialis, Bledorumeni glavinec
Vicia tetrasperma, Četverosemna grašica
Vicia tetrasperma, Četverosemna grašica
Atocion armeria, Vrtna pokalica
Atocion armeria, Vrtna pokalica
Silene gallica, Francoska lepnica
Silene gallica, Francoska lepnica
Holosteum umbellatum, Navadna vrholika
Holosteum umbellatum, Navadna vrholika
Holosteum umbellatum, Navadna vrholika
Holosteum umbellatum, Navadna vrholika
Sagina procumbens subsp. procumbens, Polegli pitomec
Sagina procumbens subsp. procumbens, Polegli pitomec
Spergularia rubra, Rdeča nitnica
Spergularia rubra, Rdeča nitnica
Cerastium holosteoides, Navadna smiljka
Cerastium holosteoides, Navadna smiljka
Tropaeolum majus, Kapucinka
Tropaeolum majus, Kapucinka
Anthemis cotula, Smrdljiva pasja kamilica
Anthemis cotula, Smrdljiva pasja kamilica
Omalotheca sylvatica, Gozdni griževec
Omalotheca sylvatica, Gozdni griževec
Viscum album, Bela omela
Viscum album, Bela omela
Imperatoria ostruthium, Jaščarica
Imperatoria ostruthium, Jaščarica
Erica carnea, Spomladanska resa
Erica carnea, Spomladanska resa
Linum catharticum, Lan predivec
Linum catharticum, Lan predivec
Gentiana verna, Spomladanski svišč
Gentiana verna, Spomladanski svišč
Malus pumila, Jablana
Malus pumila, Jablana
Salix aurita, Velikolistna vrba
Salix aurita, Velikolistna vrba
Campanula rotundifolia, Okroglolistna zvončica
Campanula rotundifolia, Okroglolistna zvončica
Scabiosa triandra, Poljski grintavec
Scabiosa triandra, Poljski grintavec
Hieracium bupleuroides, Prerastovolistna škržolica
Hieracium bupleuroides, Prerastovolistna škržolica
Picris hieracioides, Navadna skrka
Picris hieracioides, Navadna skrka
Veronica barrelieri, Klasasti pajetičnik
Veronica barrelieri, Klasasti pajetičnik
Petrorhagia saxifraga, Navadna haljica
Petrorhagia saxifraga, Navadna haljica
Linum catharticum, Lan predivec
Linum catharticum, Lan predivec
Asperula cynanchica, Hribska perla
Asperula cynanchica, Hribska perla
Bellidiastrum michelii, Marjetičasta nebina
Bellidiastrum michelii, Marjetičasta nebina
Hepatica nobilis, Navadni jetrnik
Hepatica nobilis, Navadni jetrnik
Vaccinium vitis-idaea, Brusnica
Vaccinium vitis-idaea, Brusnica
Vaccinium vitis-idaea, Brusnica
Vaccinium vitis-idaea, Brusnica
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Campanula zoysii, Zoisova zvončica
Campanula zoysii, Zoisova zvončica
Trifolium pratense, Črna detelja
Trifolium pratense, Črna detelja
Thymus praecox, Rana materina dušica
Thymus praecox, Rana materina dušica
Clinopodium alpinum, Alpski šetrajnik
Clinopodium alpinum, Alpski šetrajnik
Draba aizoides, Vednozelena gladnica
Draba aizoides, Vednozelena gladnica
Saxifraga mutata, Spremenjeni kamnokreč
Saxifraga mutata, Spremenjeni kamnokreč
Euphrasia stricta, Toga smetljika
Euphrasia stricta, Toga smetljika
Lamium coutinhoi, Lisasta mrtva kopriva
Lamium coutinhoi, Lisasta mrtva kopriva
Ononis spinosa subsp. hircina, Njivski gladež
Ononis spinosa subsp. hircina, Njivski gladež
Lathyrus cicera, Čičkasti grahor
Lathyrus cicera, Čičkasti grahor
Lathyrus pratensis, Travniški grahor
Lathyrus pratensis, Travniški grahor
Circaea intermedia, Srednji nadlišček
Circaea intermedia, Srednji nadlišček
Lycopus europaeus, Navadni regelj
Lycopus europaeus, Navadni regelj
Lycopus europaeus, Navadni regelj
Lycopus europaeus, Navadni regelj
Paracentrotus lividus, Vijoličasti morski ježek
Paracentrotus lividus, Vijoličasti morski ježek
Phaseolus vulgaris, Navadni fižol
Phaseolus vulgaris, Navadni fižol
Phaseolus coccineus, Laški fižol
Phaseolus coccineus, Laški fižol
Phaseolus coccineus, Laški fižol
Phaseolus coccineus, Laški fižol
Campanula macrorhiza, Brkata zvončnica
Campanula macrorhiza, Brkata zvončnica
Phleum pratense, Travniški mačji rep
Phleum pratense, Travniški mačji rep
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Sambucus ebulus, Smrdljivi bezeg
Linum catharticum, Lan predivec
Linum catharticum, Lan predivec
Molinia caerulea, Modra stožka
Molinia caerulea, Modra stožka
Mentha longifolia, Dolgolistna meta
Mentha longifolia, Dolgolistna meta
Potentilla caulescens, Predalpski petoprstnik
Potentilla caulescens, Predalpski petoprstnik
Genista pilosa, Dlakava košeničica
Genista pilosa, Dlakava košeničica
Briza media, Navadna migalica
Briza media, Navadna migalica
Carduus personata, Okrinkani bodak
Carduus personata, Okrinkani bodak
Gentianella lutescens, Zgodnji sviščevec
Gentianella lutescens, Zgodnji sviščevec
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Hypericopsis montana, Gorska krčnica
Hypericopsis montana, Gorska krčnica
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Verbascum nigrum, Črni lučnik
Verbascum nigrum, Črni lučnik
Silene dioica, Rdeči slizek
Silene dioica, Rdeči slizek
Rubus idaeus, Evropska rdeča malina
Rubus idaeus, Evropska rdeča malina
Rubus idaeus, Evropska rdeča malina
Rubus idaeus, Evropska rdeča malina
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Cotoneaster nebrodensis, Dlakava panešplja
Cotoneaster nebrodensis, Dlakava panešplja
Melampyrum nemorosum, Podlesni črnilec
Melampyrum nemorosum, Podlesni črnilec
Impatiens parviflora, Drobnocvetna nedotika
Impatiens parviflora, Drobnocvetna nedotika
Veronica serpyllifolia, Timijanov jetičnik
Veronica serpyllifolia, Timijanov jetičnik
Veronica chamaedrys, Vrednikov jetičnik
Veronica chamaedrys, Vrednikov jetičnik
Silene flos-cuculi, Lepnica slanozor slizek
Silene flos-cuculi, Lepnica slanozor slizek
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Potentilla aurea, Zlati petoprstnik
Potentilla aurea, Zlati petoprstnik
Ziziphus jujuba, Žižola
Ziziphus jujuba, Žižola
Dactylorhiza maculata, Transsilvanska prstasta kukavica
Dactylorhiza maculata, Transsilvanska prstasta kukavica
Scheuchzeria palustris, Močvirska grezulja
Scheuchzeria palustris, Močvirska grezulja
Lycopodiella inundata, Barjanski blatec
Lycopodiella inundata, Barjanski blatec
Impatiens noli-tangere, Navadna nedotika
Impatiens noli-tangere, Navadna nedotika
Cardamine pratensis, Travniška penuša
Cardamine pratensis, Travniška penuša
Vaccinium oxycoccos, Dlakava mahovnica
Vaccinium oxycoccos, Dlakava mahovnica
Bromus ramosus, Razvejeni stoklasec
Bromus ramosus, Razvejeni stoklasec
Carex brizoides, Migalični šaš
Carex brizoides, Migalični šaš
Sorbus aucuparia, Jerebika
Sorbus aucuparia, Jerebika
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Daphne alpina, Alpski volčin
Daphne alpina, Alpski volčin
Bupleurum praealtum, Ločasta prerast
Bupleurum praealtum, Ločasta prerast
Neotinea ustulata, Pikastocvetna kukavica
Neotinea ustulata, Pikastocvetna kukavica
Petunia hybrida, Petunija
Petunia hybrida, Petunija
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Lavandula angustifolia, Prava sivka
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Pelargonium peltatum, Viseča pelargonija
Salvia splendens, Rdeča kadulja
Salvia splendens, Rdeča kadulja
Petunia hybrida, Petunija
Petunia hybrida, Petunija
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 814,Page generated in 1051 miliseconds