Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

Slovenija - kamniško savinjske alpe

Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Sorbus chamaemespilus, Pritlikava jerebika
Sorbus chamaemespilus, Pritlikava jerebika
Leucanthemum atratum
Leucanthemum atratum
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Leucanthemum vulgare, Ivanjščica
Gentiana pannonica, Panonski svišč
Gentiana pannonica, Panonski svišč
Lactuca serriola, Pripotna ločika
Lactuca serriola, Pripotna ločika
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Prenanthes purpurea, Škrlatnordeča zajčica
Cirsium arvense, Njivski osat
Cirsium arvense, Njivski osat
Cirsium arvense, Njivski osat
Cirsium arvense, Njivski osat
Lysimachia vulgaris, Navadna pijavčnica
Lysimachia vulgaris, Navadna pijavčnica
Nigella damascena, Vzhodna črnika
Nigella damascena, Vzhodna črnika
Nigella damascena, Vzhodna črnika
Nigella damascena, Vzhodna črnika
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Scirpus sylvaticus, Gozdni sitec
Carex muricata, Nasršeni šaš
Carex muricata, Nasršeni šaš
Barbarea vulgaris, Navadna barbica
Barbarea vulgaris, Navadna barbica
Aesculus hippocastaneum, Navadni divji kostanj
Aesculus hippocastaneum, Navadni divji kostanj
Valerianella locusta, Navadni motovilec
Valerianella locusta, Navadni motovilec
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Sambucus racemosa, Divji bezeg
Sambucus racemosa, Divji bezeg
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Primula auricula, Avrikelj
Primula auricula, Avrikelj
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Gentiana verna, Spomladanski svišč
Gentiana verna, Spomladanski svišč
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Luzula sylvatica, Gozdna bekica
Luzula sylvatica, Gozdna bekica
Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Pteridium aquilinum, Orlova praprot
Galeopsis tetrahit, Navadni zebrat
Galeopsis tetrahit, Navadni zebrat
Aster alpinus, Alpska nebina
Aster alpinus, Alpska nebina
Gentianella anisodonta, Čašasti sviščevec
Gentianella anisodonta, Čašasti sviščevec
Polygala amarella, Močvirska grebenuša
Polygala amarella, Močvirska grebenuša
Polygala alpestris, Predalpska grebenuša
Polygala alpestris, Predalpska grebenuša
Senecio crispus, Potočna sivica
Senecio crispus, Potočna sivica
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Senecio cacaliaster, Cevastocvetni grint
Euphrasia picta, Lisasta smetlika
Euphrasia picta, Lisasta smetlika
Euphrasia mendoncae, Pritlikava smetlika
Euphrasia mendoncae, Pritlikava smetlika
Dactylorhiza sambucina, Bezgova prstasta kukavica
Dactylorhiza sambucina, Bezgova prstasta kukavica
Potentilla heptaphylla, Sedmerolistni petoprstnik
Potentilla heptaphylla, Sedmerolistni petoprstnik
Poa compressa, Dvorezna latovka
Poa compressa, Dvorezna latovka
Elymus repens, Plazeča pirnica
Elymus repens, Plazeča pirnica
Erigeron canadensis, Kanadska hudoletnica
Erigeron canadensis, Kanadska hudoletnica
Lysimachia vulgaris, Navadna pijavčnica
Lysimachia vulgaris, Navadna pijavčnica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Solidago virgaurea, Navadna zlata rozga
Solidago virgaurea, Navadna zlata rozga
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Gentiana asclepiadea, Svečnik
Chenopodium album, Bela metlika
Chenopodium album, Bela metlika
Ambrosia artemisiifolia, Navadna ambrozija
Ambrosia artemisiifolia, Navadna ambrozija
Chenopodium album, Bela metlika
Chenopodium album, Bela metlika
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Lactuca muralis, Navadni zajčji lapuh
Lactuca muralis, Navadni zajčji lapuh
Hieracium sylvaticum, Gozdna škržolica
Hieracium sylvaticum, Gozdna škržolica
Bellidiastrum michelii, Marjetičasta nebina
Bellidiastrum michelii, Marjetičasta nebina
Erigeron acris, ostra suholetnica
Erigeron acris, ostra suholetnica
Erigeron alpinus, Alpska suholetnica
Erigeron alpinus, Alpska suholetnica
Centaurea humifusa, Navadni glavinec
Centaurea humifusa, Navadni glavinec
Centaurea humifusa, Navadni glavinec
Centaurea humifusa, Navadni glavinec
Carduus nutans, Kimasti bodak
Carduus nutans, Kimasti bodak
Hieracium bupleuroides, Prerastovolistna škržolica
Hieracium bupleuroides, Prerastovolistna škržolica
Calamagrostis villosa, Dlakava šašulica
Calamagrostis villosa, Dlakava šašulica
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Digitalis grandiflora, Velecvetni naprstec
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Asperula aristata, Dolgocvetna perla
Asperula aristata, Dolgocvetna perla
Festuca gigantea, Orjaška bilnica
Festuca gigantea, Orjaška bilnica
Angelica major, Navadni gozdni koren
Angelica major, Navadni gozdni koren
Epipogium aphyllum, Brezlistni nadbradec
Epipogium aphyllum, Brezlistni nadbradec
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Stachys sylvatica, Gozdni čišljak
Sanicula europaea, Navadni ženikelj
Sanicula europaea, Navadni ženikelj
Evaiezoa androsacea, Oklepasti kamnokreč
Evaiezoa androsacea, Oklepasti kamnokreč
Phedimus spurius, Neprava humulica
Phedimus spurius, Neprava humulica
Persicaria hydropiper, Poprasta dresen
Persicaria hydropiper, Poprasta dresen
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Filipendula ulmaria, Brestovolistni oslad
Tilia cordata, Lipovec
Tilia cordata, Lipovec
Aquilegia bertolonii, Bertolonijeva orlica
Aquilegia bertolonii, Bertolonijeva orlica
Cistus alpestris, Planinsko sončece
Cistus alpestris, Planinsko sončece
Rhodiola rosea, Navadni rožni koren
Rhodiola rosea, Navadni rožni koren
Centaurea nervosa, Gostožilnati glavinec
Centaurea nervosa, Gostožilnati glavinec
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Solidago virgaurea subsp. minuta, Planinska zlata rozga
Solidago virgaurea subsp. minuta, Planinska zlata rozga
Chaerophyllum hirsutum, Dlakavo trebelje
Chaerophyllum hirsutum, Dlakavo trebelje
Leontodon hispidus, Navadni jajčar
Leontodon hispidus, Navadni jajčar
Erigeron alpinus, Alpska suholetnica
Erigeron alpinus, Alpska suholetnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Anthyllis vulneraria, Pravi ranjak
Anthyllis vulneraria, Pravi ranjak
Polygonatum verticillatum, Vretenčasti salomonov pečat
Polygonatum verticillatum, Vretenčasti salomonov pečat
Astragalus glycyphyllos, Sladki grahovec
Astragalus glycyphyllos, Sladki grahovec
Sedum sexangulare, Šesterokotna homulica
Sedum sexangulare, Šesterokotna homulica
Thelypteris limbosperma, Navadna krpača
Thelypteris limbosperma, Navadna krpača
Oxytropis neglecta, Pirenejska osivnica
Oxytropis neglecta, Pirenejska osivnica
Kernera saxatilis, Skalna kernerjevka
Kernera saxatilis, Skalna kernerjevka
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Tussilago farfara, Navadni lapuh
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Cerastium arvense, Njivska smiljka
Cerastium arvense, Njivska smiljka
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Vicia sylvatica, Gozdna grašica
Vicia sylvatica, Gozdna grašica
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Arenaria leptoclados, Tankostebelna peščenka
Arenaria leptoclados, Tankostebelna peščenka
Ostrya carpinifolia, Navadni črni gaber
Ostrya carpinifolia, Navadni črni gaber
Teucrium montanum, Gorski vrednik
Teucrium montanum, Gorski vrednik
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Helianthemum ovatum, Jajčasti popon
Viburnum lantana, Dobrovita
Viburnum lantana, Dobrovita
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Dipsacus sylvestris, Divja ščetica
Dipsacus sylvestris, Divja ščetica
Anthyllis vulneraria, Pravi ranjak
Anthyllis vulneraria, Pravi ranjak
Petasites albus, Beli repuh
Petasites albus, Beli repuh
Lonicera alpigena, Planinsko kosteničevje
Lonicera alpigena, Planinsko kosteničevje
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Vicia oroboides, Širokolistna grašica
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Verbascum lanatum, Volnati lučnik
Verbascum lanatum, Volnati lučnik
Arabis alpina, Alpski repnjak
Arabis alpina, Alpski repnjak
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Cornus sanguinea, Rdeči dren
Cornus sanguinea, Rdeči dren
Crepis froelichiana subsp. dinarica, Mesnordeči dimek
Crepis froelichiana subsp. dinarica, Mesnordeči dimek
Juniperus communis var. montana, Pritlikavi brin
Juniperus communis var. montana, Pritlikavi brin
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Euphorbia cyparissias, Cipresasti mleček
Globularia nudicaulis, Golostebelna mračica
Globularia nudicaulis, Golostebelna mračica
Cruciata laevipes, Navadna dremota
Cruciata laevipes, Navadna dremota
Geranium phaeum, Rjavordeča krvomočnica
Geranium phaeum, Rjavordeča krvomočnica
Pilosella officinarum, Dolgodlakava škržolica
Pilosella officinarum, Dolgodlakava škržolica
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Cervispina infectoria, Razkrečena kozja češnja
Cervispina infectoria, Razkrečena kozja češnja
Saxifraga burseriana, Burserjev kamnokreč
Saxifraga burseriana, Burserjev kamnokreč
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Lysimachia nummularia, Okroglolistna pijavčnica
Lysimachia nummularia, Okroglolistna pijavčnica
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Vinca minor, Navadni zimzelen
Rudbeckia laciniata, Deljenolistna rudbekija
Rudbeckia laciniata, Deljenolistna rudbekija
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Symphoricarpos albus, Bisernik
Symphoricarpos albus, Bisernik
Ulmus glabra, Goli brest
Ulmus glabra, Goli brest
Taxus baccata, Tisa
Taxus baccata, Tisa
Convallaria majalis, Šmarnica
Convallaria majalis, Šmarnica
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Galinsoga quadriradiata, Vejicati rogovilček
Galinsoga quadriradiata, Vejicati rogovilček
Gentianella austriaca, Avstrijski sviščevec
Gentianella austriaca, Avstrijski sviščevec
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calamagrostis arundinacea, Gozdna šašulka
Calamagrostis arundinacea, Gozdna šašulka
Epipactis atrorubens, Temnordeča močvirnica
Epipactis atrorubens, Temnordeča močvirnica
Coronilla vaginalis, Nožničnolistna šmarna detelja
Coronilla vaginalis, Nožničnolistna šmarna detelja
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Ajuga genevensis, Dlakavi skrečnik
Avenula pubescens, Puhasta ovsika
Avenula pubescens, Puhasta ovsika
Ranunculus carinthiacus, Koroška zlatica
Ranunculus carinthiacus, Koroška zlatica
Potentilla brauneana, Braunejev petoprstnik
Potentilla brauneana, Braunejev petoprstnik
Polygaloides chamaebuxus, Žanjevec
Polygaloides chamaebuxus, Žanjevec
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Poa pratensis, Travniška latovka
Poa pratensis, Travniška latovka
Anthoxanthum odoratum, Dišeča boljka
Anthoxanthum odoratum, Dišeča boljka
Carex ferruginea, Rjastorjavi šaš
Carex ferruginea, Rjastorjavi šaš
Cruciata glabra, Gola dremota
Cruciata glabra, Gola dremota
Arrhenatherum elatius, Visoka pahovka
Arrhenatherum elatius, Visoka pahovka
Globularia cordifolia, Srčastolistna mračica
Globularia cordifolia, Srčastolistna mračica
Silene nutans, Kimasta lepnica
Silene nutans, Kimasta lepnica
Chosenia arbutifolia, Črnikasta vrba
Chosenia arbutifolia, Črnikasta vrba
Herminium monorchis, Gomoljasti grban
Herminium monorchis, Gomoljasti grban
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Rhamnus pumila, Nizka kozja češnja
Rosa pendulina, Kimastoplodni šipek
Rosa pendulina, Kimastoplodni šipek
Crataegus monogyna, Navadni glog
Crataegus monogyna, Navadni glog
Salix ×fragilis, Krhka vrba
Salix ×fragilis, Krhka vrba
Phedimus spurius, Neprava humulica
Phedimus spurius, Neprava humulica
Carex elata, Togi šaš
Carex elata, Togi šaš
Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Sesleria caerulea, Pisana vilovina
Carex sempervirens, Vednozeleni šaš
Carex sempervirens, Vednozeleni šaš
Arabis pumila, Nizki repnjak
Arabis pumila, Nizki repnjak
Sonchus oleraceus, Navadna škrbinka
Sonchus oleraceus, Navadna škrbinka
Viburnum lantana, Dobrovita
Viburnum lantana, Dobrovita
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Calluna vulgaris, Jesenska resa
Papaver somniferum, Vrtni mak
Papaver somniferum, Vrtni mak
Dipsacus sylvestris, Divja ščetica
Dipsacus sylvestris, Divja ščetica
Willemetia stipitata, Navadna venčnica
Willemetia stipitata, Navadna venčnica
Crepis biennis, Dvoletni dimek
Crepis biennis, Dvoletni dimek
Blitum bonus-henricus, Stajska metlika
Blitum bonus-henricus, Stajska metlika
Lactuca alpina, Navadna gorska ločika
Lactuca alpina, Navadna gorska ločika
Soldanella alpina, Navadni alpski zvonček
Soldanella alpina, Navadni alpski zvonček
Pedicularis gyroflexa, Glavičasti ušivec
Pedicularis gyroflexa, Glavičasti ušivec
Veronica aphylla, Brezlistni jetičnik
Veronica aphylla, Brezlistni jetičnik
Minuartia sedoides, Homulična črvinka
Minuartia sedoides, Homulična črvinka
Pinguicula alpina, Alpska mastnica
Pinguicula alpina, Alpska mastnica
Buphthalmum salicifolium, Vrbovolistni primožek
Buphthalmum salicifolium, Vrbovolistni primožek
Dactylorhiza maculata, Transsilvanska prstasta kukavica
Dactylorhiza maculata, Transsilvanska prstasta kukavica
Gymnadenia odoratissima, Dehteči kukavičnik
Gymnadenia odoratissima, Dehteči kukavičnik
Silene vulgaris subsp. glareosa, Meliščna pokalica
Silene vulgaris subsp. glareosa, Meliščna pokalica
Potentilla nitida, Triglavska roža
Potentilla nitida, Triglavska roža
Eritrichium nanum, Triglavska neboglasnica
Eritrichium nanum, Triglavska neboglasnica
Vincetoxicum hirundinaria, Navadni kokoševec
Vincetoxicum hirundinaria, Navadni kokoševec
Fagus sylvatica, Rdeča bukev
Fagus sylvatica, Rdeča bukev
Pedicularis rosea, Rožnati ušivec
Pedicularis rosea, Rožnati ušivec
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Lilium carniolicum, Kranjska lilija
Lilium carniolicum, Kranjska lilija
Viola biflora, Dvocvetna vijolica
Viola biflora, Dvocvetna vijolica
Valeriana elongata, Podaljšana špajka
Valeriana elongata, Podaljšana špajka
Cistus alpestris, Planinsko sončece
Cistus alpestris, Planinsko sončece
Galium anisophyllon, Raznolistna lakota
Galium anisophyllon, Raznolistna lakota
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Gentiana clusii, Clusijev svišč
Geum urbanum, Navadna sretena
Geum urbanum, Navadna sretena
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Veronica officinalis, Navadni jetičnik
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 418,Page generated in 565 miliseconds