Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Avtorji
Išči

tmp-admin

Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula carnica, Karnijska zvončica
Campanula carnica, Karnijska zvončica
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Thymus, Materina dušica
Thymus, Materina dušica
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Arabis alpina, Alpski repnjak
Arabis alpina, Alpski repnjak
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Peltaria alliacea, Ploščevica
Peltaria alliacea, Ploščevica
Medicago pironae, Pironova meteljka
Medicago pironae, Pironova meteljka
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Alpski ranjak
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Noccaea minima, Kernerjev mošnjak
Noccaea minima, Kernerjev mošnjak
Drypis spinosa, Linejev bodičnik
Drypis spinosa, Linejev bodičnik
Poa minor, Mlahava latovka
Poa minor, Mlahava latovka
Molopospermum peloponnesiacum, Progasti kobul
Molopospermum peloponnesiacum, Progasti kobul
Petasites paradoxus, Snežnobeli repuh
Petasites paradoxus, Snežnobeli repuh
Peltaria alliacea, Ploščevica
Peltaria alliacea, Ploščevica
Papaver victoris, Petkovškov mak
Papaver victoris, Petkovškov mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Scorzoneroides montana, Visokogorski jajčar
Scorzoneroides montana, Visokogorski jajčar
Crepis fraasii subsp. fraasii, Gorski dimek
Crepis fraasii subsp. fraasii, Gorski dimek
Cardamine glauca, Sinja penuša
Cardamine glauca, Sinja penuša
Athyrium alpestre, Planinska podborka
Athyrium alpestre, Planinska podborka
Asplenium fissum, Deljenolistni sršaj
Asplenium fissum, Deljenolistni sršaj
Hieracium valdepilosum, Gostodlakava škržolica
Hieracium valdepilosum, Gostodlakava škržolica
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Hornungia alpina, Alpska krešica
Hornungia alpina, Alpska krešica
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Poa minor, Mlahava latovka
Poa minor, Mlahava latovka
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Achillea atrata, Črnikasti rman
Achillea atrata, Črnikasti rman
Paederota lutea, Laško milje
Paederota lutea, Laško milje
Selaginella helvetica, Švicarska drežica
Selaginella helvetica, Švicarska drežica
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Clinopodium menthifolium, Prava kalaminica
Clinopodium menthifolium, Prava kalaminica
Achillea clavennae, Planinski pelin
Achillea clavennae, Planinski pelin
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Hornungia alpina, Alpska krešica
Hornungia alpina, Alpska krešica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Androsace lactea, Mlečnobeli oklep
Androsace lactea, Mlečnobeli oklep
Heliosperma alpestre, Planinski slanozor
Heliosperma alpestre, Planinski slanozor
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Campanula cespitosa, Rušnata zvončica
Astrantia carniolica, Kranjski zali kobulček
Astrantia carniolica, Kranjski zali kobulček
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Ostrya carpinifolia, Gabrovec Navadni
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Allium saxatile, Kamni luk
Allium saxatile, Kamni luk
Achnatherum calamagrostis, Navadna sršica
Achnatherum calamagrostis, Navadna sršica
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Berberis vulgaris, Navadni češmin
Tofieldia calyculata, Navadna žiljka
Tofieldia calyculata, Navadna žiljka
Hornungia alpina, Alpska krešica
Hornungia alpina, Alpska krešica
Alsine austriaca, Avstrijska črvinka
Alsine austriaca, Avstrijska črvinka
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Salix appendiculata, Velikolistna vrba
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Sorbus aucuparia, Jerebika
Sorbus aucuparia, Jerebika
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Achillea clavennae, Planinski pelin
Achillea clavennae, Planinski pelin
Cerastium hegelmaieri, Enocvetna smiljka
Cerastium hegelmaieri, Enocvetna smiljka
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Alyssum ovirense, Obirski grobeljnik
Alyssum ovirense, Obirski grobeljnik
Arabis alpina, Alpski repnjak
Arabis alpina, Alpski repnjak
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Rumex aetnensis, Ščitasta kislica
Rumex aetnensis, Ščitasta kislica
Arenaria ciliata subsp. multicaulis, Resasta popkoresa
Arenaria ciliata subsp. multicaulis, Resasta popkoresa
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Achillea atrata, Črnikasti rman
Achillea atrata, Črnikasti rman
Linaria alpina, Alpska madronščica
Linaria alpina, Alpska madronščica
Alyssum ovirense, Obirski grobeljnik
Alyssum ovirense, Obirski grobeljnik
Adenostyles polyantha, Goli lepen
Adenostyles polyantha, Goli lepen
Heliosperma pusillum, Četverozobi slanozor
Heliosperma pusillum, Četverozobi slanozor
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Clinopodium menthifolium, Prava kalaminica
Clinopodium menthifolium, Prava kalaminica
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Achillea atrata, Črnikasti rman
Achillea atrata, Črnikasti rman
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Draba aspera, Srhka gladnica
Draba aspera, Srhka gladnica
Paederota lutea, Laško milje
Paederota lutea, Laško milje
Paederota lutea, Laško milje
Paederota lutea, Laško milje
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Sedum album, Bela homulica
Clematis alpina, Planinski srobot
Clematis alpina, Planinski srobot
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Teucrium botrys, Grozdasti vrednik
Teucrium botrys, Grozdasti vrednik
Salix chlorophana, Gola vrba
Salix chlorophana, Gola vrba
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Aquilegia einseleana, Einselejeva orlica
Rhododendron hirsutum, Dlakavi sleč
Rhododendron hirsutum, Dlakavi sleč
Achillea atrata, Črnikasti rman
Achillea atrata, Črnikasti rman
Athamanta cretensis, Alpska jelenka
Athamanta cretensis, Alpska jelenka
Athamanta cretensis, Alpska jelenka
Athamanta cretensis, Alpska jelenka
Rumex aetnensis, Ščitasta kislica
Rumex aetnensis, Ščitasta kislica
Salix alpigena, Topolistna vrba
Salix alpigena, Topolistna vrba
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Hornungia alpina, Alpska krešica
Hornungia alpina, Alpska krešica
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Laserpitium siler, Gorski jelenovec
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Stachys alopecuros, Jacquinov čistec
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Scabiosa graminifolia, Travnolistni grintavec
Teucrium chamaedrys, Navadni vrednik
Teucrium chamaedrys, Navadni vrednik
Minuartia glaucina, Hribska črvinka
Minuartia glaucina, Hribska črvinka
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Saxifraga sedoides, Homulični kamnokreč
Gentiana froelichii, Froelichov svišč
Gentiana froelichii, Froelichov svišč
Cystopteris montana, Navadna krpača
Cystopteris montana, Navadna krpača
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Dianthus sternbergii, Sternbergov nageljček
Campanula scheuchzeri, Scheuchzerjeva zvončica
Campanula scheuchzeri, Scheuchzerjeva zvončica
Silene vulgaris, Navadna lepnica
Silene vulgaris, Navadna lepnica
Pinus mugo, Rušje
Pinus mugo, Rušje
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Dryas octopetala, Alpska velesa
Dryas octopetala, Alpska velesa
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Linaria alpina, Alpska madronščica
Linaria alpina, Alpska madronščica
Paederota lutea, Laško milje
Paederota lutea, Laško milje
Arenaria ciliata subsp. multicaulis, Resasta popkoresa
Arenaria ciliata subsp. multicaulis, Resasta popkoresa
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Pedicularis verticillata, Vretenčasti ušivec
Pedicularis verticillata, Vretenčasti ušivec
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Silene acaulis, Brezstebelna lepnica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Scrophularia canina subsp. hoppii, Hoppejeva črnobina
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Homogyne discolor, Dvobarvni planinšček
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus traunfellneri, Traunfellnerjeva zlatica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Ranunculus hybridus, Izrodna zlatica
Heliosperma alpestre, Planinski slanozor
Heliosperma alpestre, Planinski slanozor
Centaurea dichroantha, Dvobarvni glavinec
Centaurea dichroantha, Dvobarvni glavinec
Pedicularis hacquetii, Hacquetov ušivec
Pedicularis hacquetii, Hacquetov ušivec
Silene vulgaris, Navadna lepnica
Silene vulgaris, Navadna lepnica
Sorbus aucuparia, Jerebika
Sorbus aucuparia, Jerebika
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Fraxinus ornus, Mali jesen
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Juniperus communis, Sibirski (pritlikavi) brin
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Biscutella laevigata, Navadna šparnica
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus, Navadni slečnik
Pinus nigra, Črni bor
Pinus nigra, Črni bor
Pinus nigra, Črni bor
Pinus nigra, Črni bor
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Larix decidua, Evropski macesen
Larix decidua, Evropski macesen
Larix decidua, Evropski macesen
Larix decidua, Evropski macesen
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Sedum dasyphyllum, Debelolistna homulica
Cystopteris dickieana, Krhka priščanica
Cystopteris dickieana, Krhka priščanica
Cystopteris dickieana, Krhka priščanica
Cystopteris dickieana, Krhka priščanica
Oxyria digyna, Alpski kislec
Oxyria digyna, Alpski kislec
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Campanula scheuchzeri, Scheuchzerjeva zvončica
Campanula scheuchzeri, Scheuchzerjeva zvončica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Campanula cochleariifolia, Trebušasta zvončnica
Teucrium chamaedrys, Navadni vrednik
Teucrium chamaedrys, Navadni vrednik
Dryas octopetala, Alpska velesa
Dryas octopetala, Alpska velesa
Picea abies, Smreka
Picea abies, Smreka
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Noccaea rotundifolia, Okroglolistni mošnjak
Cyclamen purpurascens, Navadna ciklama
Cyclamen purpurascens, Navadna ciklama
Adenostyles polyantha, Goli lepen
Adenostyles polyantha, Goli lepen
Sorbus aria, Navadni mokovec
Sorbus aria, Navadni mokovec
Tofieldia calyculata, Navadna žiljka
Tofieldia calyculata, Navadna žiljka
Astrantia bavarica, Bavarski zali kobulček
Astrantia bavarica, Bavarski zali kobulček
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Cerastium carinthiacum, Koroška smiljka
Clematis alpina, Planinski srobot
Clematis alpina, Planinski srobot
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Erysimum sylvestre, Gozdni šebenik
Sorbus aucuparia, Jerebika
Sorbus aucuparia, Jerebika
Dryas octopetala, Alpska velesa
Dryas octopetala, Alpska velesa
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Papaver corona-sancti-stephani, Kernerjev mak
Dodaj komentar:
captcha =
SQL processing 87,Page generated in 243 miliseconds